Testiranje i upis novih polaznika RWC škole plivanja se sprovode: RADNIM DANIMA u 17h za PREDŠKOLCE i u 18,30h za ŠKOLARCE VIKENDOM u 10h za PREDŠKOLCE i u 11,30h za ŠKOLARCE