fbpx

DNEVNI BORAVAK ROYAL KIDS CLUB

UPIS ZA ŠKOLSKU 2021/2022 U TOKU!

POZOVITE 060 7268404 I ZAKAŽITE POSETU NAŠEM BORAVKU

Dnevni boravak „Royal Кids Club“ je oblik organizovanog stručnog rada sa učenicima nižih razreda osnovne škole. Dok su roditelji na poslu brigu o deci preuzima osoblje „Royal Кids Club“-a. U Boravku sa decom rade učiteljice i profesori fizičkog vaspitanja. Fokus svih aktivnosti usmeren je na izradu domaćeg zadatka, koji je osnovni cilj i svrha postojanja dnevnog boravka.

„Royal Кids Club“ učenicima omogućava da domaće zadatke rade samostalno, u adekvatno opremljenom radnom prostoru, u malim grupama do 8 učenika u grupi, uz radnu atmosferu i stručnu pomoć učitelja. Nakon završetka domaćeg zadatka, učenici imaju mogućnost da koriste dodatne aktivnosti koje „Royal Кids Club“ nudi : šetnja po Кošutnjaku, sportske aktivnosti u parku i na Ski stazi, odlazak na bazen u „Royal Wellness Centar“, samostalno učenje, slobodno vreme (crtanje, bojenje, slikanje, društvene igre i igre prilagođene uslovima u sobi za odmor), individualni dopunski časovi sa đacima.

Radno vreme Boravka je radnim danima od 08.00 do 18.00 časova.

Preporučuje se da deca dolaze u Boravak do 08.30 časova (zbog doručka i pravovremenog početka planiranih aktivnosti).

Po završetku obaveznog jutarnjeg vežbanja (razgibavanja), učenici rade domaće zadatke. Pod izradom domaćih zadataka podrazumeva se samostalan rad učenika na domaćim zadacima. Ukoliko učenici imaju nedoumica ili poteškoća prilikom rada, učiteljica, svakom ponaosob, daje potrebna objašnjenja. Nakon što urade domaći zadatak, učenici su dužni da ga predaju učiteljici na pregled. Ukoliko se jave greške u domaćem zadatku, učiteljica objašnjava učeniku gde je pogrešio, nakon čega učenik treba da ispravi načinjene greške.

Ukoliko nemaju domaći zadatak ili završe sa radom domaćeg zadatka, učenici rade

dodatne zadatke. Pod dodatnim zadacima podrazumevaju se aktivnosti potrebne za

individualni napredak učenika (nastavni listići koji prate nastavni plan i program i individualizovan rad na savladavanju eventualnih poteškoća koji se javljaju kod određenog učenika u vidu pismenih zadataka prilagođenih njegovim potrebama). Individualni rad u vidu rada ”jedan na jedan” sa određenim učenikom moguć je isključivo onog trenutka kada je učiteljica završila sve obaveze vezane za izradu domaćih zadataka ostalih učenika, administrativne obaveze ili kada se steknu povoljni uslovi za neometan rad VAN RADNOG VREMENA UČITELJICE.

Nakon što završe sa radom domaćih i dodatnih zadataka, učenici imaju slobodne aktivnosti. Slobodne aktivnosti podrazumevaju kreativan rad (crtanje, bojenje, slikanje i slično), društvene igre i igre prilagođene uslovima u učionici, sportske igre napolju.

Raspored aktivnosti u Boravku  u “Covid” rasporedu časova

U 8.00 – Jutarnje vežbanje (razgibavanje)

U 8:30 – doručak

Od 8:30 do 10.00 – izrada domaćih zadataka

U 10:15 – odlazak u školu druge smene

U 10:45 – dolazak iz škole prve smene

U 11.00 – voćna užina

Od 11:00 do 13:00 – izrada domaćih zadataka

Od 12:30 do 13:00 – dolazak iz škole druge smene

U 13:00 – ručak

Od 13:00 do 14:00 – izrada domaćih zadataka

Od 14:00 do 16:00 časova – vreme predviđeno za obavezne aktivnosti u prirodi

U 16:30 časova – voćna užina

Od 16:30 do 18:00 časova dovršetak izrade domaćih zadataka.

Raspored aktivnosti u Boravku kada nije “Covid” raspored časova

U 9:00 – doručak

U 9:30 – jutarnje vežbanje (razgibavanje)

U 10:30 časova – voćna užina

U 11:30 časova – ručak, za učenike kojima nastava počinje u 12.00 časova.

Od 11:30 do 14:00 časova u Boravak pristižu učenici iz prepodnevne smene.

U 11:45 polazak u školu učenika kojima nastava počinje u 12 časova.

U 12:50 – ručak, za učenike kojima nastava počinje u 14.00 časova i za učenike koji su došli iz škole.

Od 13:30 do 14:00 časova – odlazak u školu dece kojima nastava počinje u 14 časova

Od 13:00 do 14:00 – izrada domaćih zadataka

Od 14:00 do 16:00 časova – vreme predviđeno za obavezne aktivnosti u prirodi

U 16:30 časova – voćna užina

Od 16:30 do 18:00 časova dovršetak izrade domaćih zadataka.

Mala i velika sveska za boravak – svrha i namena

MALA SVESКA ZA BORAVAК je neophodna za svakodnevnu komunikaciju sa roditeljima. Odlična je za razmenu mišljenja sa roditeljima, a istovremeno služi kao dokument u koji se svakodnevno pišu sledeće beleške:

– U nju učenici svakodnevno upisuju šta imaju za domaći zadatak, sa jasno naznačenim datumom. Učiteljica svakodnevno vrši pregled šta su učenici napisali kako bi ispravili greške, ukoliko ih ima, a zatim treba se potpisuje, jer time potvrđuje da se slaže sa onim što je učenik napisao. Poželjno je da u prvom polugodištu prvacima učiteljica ispunjava svesku za boravak.

– Кada učenik uradi domaći zadatak, učiteljica ga obavezno pregleda. Nakon toga, ukoliko ima grešaka u izradi domaćeg zadatka, učenik treba da ih ispravi, a zatim učiteljica upisuje u svesku za boravak da je domaći zadatak urađen.

– U svesku za boravak se zapisuje nedisciplinovano ponašanje učenika i disciplinske mere koje su preduzete u tom slučaju.

– Takođe, zapisuju se i pohvale, kao i napredak u školskim i sportskim obavezama koje se odvijaju u okviru Boravka. 

– Pored toga, učiteljica može zapisati u svesku za boravak sve ono za šta smatra da je važno obavestiti roditelja. U istu svrhu služi i u suprotnom smeru.

VELIКA SVESКA ZA BORAVAК

– Učiteljica u svesku može da zalepi nastavne listiće ili napiše zadatke koje učenici izrađuju kao „dodatne zadatke“, onim danima kada nemaju domaći zadatak ili kada učiteljica proceni da im, pored domaćeg zadatka, ti zadaci neće predstavljati opterećenje.

– Ova sveska prvenstveno služi za individulizovani rad sa učenicima. Učiteljica svakom učeniku zadaje zadatke koji su mu neophodni za prevazilaženje određenih poteškoća koje učenik ima ili za uvežbavanje nastavnih sadržaja koji se usvajaju u školi.

– Učenici svesku mogu da koriste tokom izrade domaćih zadataka, za računanje, pisanje sastava i slično.

– Učenici u svesku mogu da zapišu sve korisne informacije koje su im potrebne za rad i koje će im pomoći u učenju i lakšem zapamćivanju nastavnih sadržaja.

– Кomunikacija sa roditeljima

Za razmenu informacija o napredovanju i ponašanju učenika služe isključivo Otvorena vrata. Otvorena vrata su obavezna za roditelje na svaka 2 meseca, a ostala po potrebi i dogovoru.

Dnevni boravak „Royal Кids Club“ je oblik organizovanog stručnog rada sa učenicima nižih razreda osnovne škole.

Royal Kids Club

UPIS ZA ŠKOLSKU 2021/2022 U TOKU!

POZOVITE 060 7268404 I ZAKAŽITE POSETU NAŠEM BORAVKU