Škola plivanja

 

RWC škola plivanja je namenjena deci predškolskog i školskog uzrasta koja žele da nauče da plivaju i da se bave ovim prelepim sportom. Ono po čemu se naša škola izdvaja jesu visoki standardi u prostornom, organizacionom i stručnom smislu sa posebnim fokusom na stvaranje budućih vrhunskih plivača i takmičara.

Upis se može izvršiti u svakom trenutku pod uslovom da ima slobodnih mesta u trenažnoj grupi. Posebno želimo da istaknemo da je program RWC škole plivanja potvrđen višegodišnjim praktičnim radom.

Važna specifičnost naše škole plivanja je ta da ne održavamo klasičan javni čas već svakog poslednjeg časa u mesecu imamo ZABAVNI ČAS i tada se Royal Wellness Centar otvara za decu, njihove roditelje i članove porodice.

Na ZABAVNOM ČASU treneri su na raspolaganju da odgovore na sva pitanja koja se tiču napretka dece.

U skladu sa programom RWC škole plivanja deca su podeljena u dve uzrasne grupe:

PREDŠKOLCI – deca uzrasta od 3 do 7 godina
ŠKOLARCI – deca starija od 7 godina.

Na osnovu plivačkog znanja deca se u okviru svake uzrasne grupe kategorišu na NEPLIVAČE, PLUTAŠE, POLUPLIVAČE I PLIVAČE POČETNIKE. Kada steknu zvanje plivač, deca se upućuju na viši nivo – NAPREDNI PLIVAČI, PREDTAKMIČARI i TAKMIČARI. Prema unapred utvrđenim kriterijumima krajem DECEMBRA i krajem JUNA vrši se pregrupisavanje i selekcija talentovane dece u trenažne grupe plivačkog kluba „SLOBODNI STIL“ koji održava treninge PONEDELJKOM,SREDOM i PETKOM OD 20h u našem centru.

RWC škola plivanja pruža idealne uslove za trening na moderno opremljenom bazenu dimenzija 24×6 metara i dubine 130 centimetara. Temperatura vode u bazenu se konstantno održava na 28-29 stepeni, dok je temperatura vazduha 26-28 stepeni. Jedan čas traje 45 minuta a za rad sa decom u predškolskom uzrastu anganžovan je jedan učitelj plivanja na 8 polaznika, dok sa decom školskog uzrasta radi jedan učitelj plivanja u grupi od 12 polaznika.

Dužina bazena

Širina bazena

Dubina bazena

Raspored časova u RWC školi plivanja je sledeći:

Utorak – Četvrtak

17:00h – predškolci, neplivači i plutaši⁣
⁣17:45h – predškolci, neplivači i plutaši⁣
⁣18:30h – predškolci, poluplivači i plivači početnici⁣
⁣19:15h – školarci neplivači i plutaši⁣
⁣20:00h – školarci, poluplivači i plivači početnici⁣
⁣⁣

PRAVILNIK RADA ŠKOLE PLIVANJA “RWC”

Organizator škole plivanja je SPORT 4 KIDS doo, bm.b.20902299
Stručni nadzor sprovodi PK “ZLATNI DELFIN” M.B.17414631
Standard u RWC školi plivanja je maksimalno 24-27 polaznika na jednom času. U predškolskom uzrastu na 8 dece angažovan je 1 trener, a na školskom uzrastu na 12 dece angažovan je 1 trener.
Popunjavanjem pristupnice i plaćanjem upisnine od 500rsd, dete postaje član škole plivanja i plivačkog kluba. Tekuća sezona  (školska godina) traje od 01.06. tekuće godine do 31.05. naredne godine. Obnavljanje članstva koje podrazumeva i zauzimanje mesta u trenažnoj grupi, vrši se u periodu od 15. maja do 15. juna svake godine za sve članove koji su imali status redovnih aktivnih članova u protekloh sezoni.
Obaveza roditelja je da do 5. u tekućem mesecu, na blagajni bazena RWC, ili uplatom preko računa, uplati propisanu članarinu za pohađanje RWC ŠKOLE PLIVANJA. U slučaju da roditelj nije izvršio uplatu NAJKASNIJE do 15. u mesecu, dete neće moći da prisustvuje časovima plivanja i stavlja se u status NEAKTIVNOG ČLANA.
U toku jedne sezone dete može najviše 2x biti u statusu neaktivan član nakon čega trajno gubi članstvo u RWC Školi plivanja.
Izuzetno, roditelj može najaviti kašnjenje uplate iz razumljivih razloga i tada se predhodno pravilo ne primenjuje.
Dete može pohađati školu plivanja u tačno definisanim terminima koji se ne mogu menjati osim ako direktor RWC škole plivanja to ne odobri u skladu sa organizacionim mogućnostima.
U slučaju odsustvovanja deteta sa časova u toku tekuće sedmice (potvrda prozivnika), organizator škole plivanja omogućava nadoknadu propuštenih časova u unapred definisanim terminima već sledeće sedmice.
Rezervacija mesta se može izvršiti uplatom 50% od jedne članarine i to za period od najviše 2 meseca u kontinuitetu. Po isteku rezervacije, mesto u grupi se smatra slobodnim i može se prodati novozainteresovanom korisniku.
Trajanje časa u školi plivanja je 45minuta, a treninga u plivačkom klubu je 60minuta.

POPUST I BENEFICIJE:

1. Porodice sa troje i više dece (bez obzira na broj upisane dece) – popust 1.000rsd
2. Drugo upisano dete – popust 500rsd
3. Samohrani roditelji – popust 800rsd
Na časove plivanja, roditelj dovodi dete u isključivo urednom zdravstvenom statusu i sa tim u vezi odgovoran je za bezbednost deteta. Preporuka organizatora je da na časove plivanja dete ne dolazi sa povišenom temperaturom, akutnim pulmonalnim opstrukcijama, osipima..
Obaveza roditelja je da u svlačionici dete pripremi za čas i preda treneru, kao i da posle časa preuzme dete od trenera i pripremi za povratak kući. U slučaju povrede deteta pre preuzimanja od strane trenera i posle predaje roditelju, svu odgovornost preuzima roditelj. Organizator odgovara za bezbednost dece na času plivanja.
OBAVEZNA OPREMA za časove plivanja je: plivačka kapica, naočare, peškir, papuče, kupaće gaćice (dečaci), kupaći kosim (devojčice).
Provera znanja, kategorizacija dece i eventualno selektovanje u klubske pogone se obavlja krajem OKTOBRA, krajem FEBRUARA i krajem MAJA meseca.

NAČIN PLAĆANJA

 

Roditeljima je ponuđena mogućnost da izaberu:

1. Da uplate ulaznicu na čas u iznosu od 1000rsd svaki put kada dovedu dete na čas.

2. Da uplate 8 časova(mesečna članarina) u jednom kalendarskom mesecu u iznosu od 5.000rsd

3. Da uplate PORODIČNI WELLNESS PAKET i dobiju BESPLATNU ŠKOLU PLIVANJA za svoje dete (VAŽI OD SEPTEMBRA 2020)

OBAVEZNA OPREMA za časove plivanja su:
1. plivačka kapica
2. naočare za plivanje
3. peškir
4. papuče
5. kupaće gaćice /dečaci/
6. kupaći kostim /devojčice/

Osim rada sa decom u okviru školice plivanja, na našem bazenu se organizuju i individualni časovi plivanja koji su namenjeni svim generacijama, nezavisno od godina starosti, pola i trenutnih psihofizičkih i motoričkih sposobnosti. Program rada obuhvata sledeće oblasti: obuka i korigovanje već naučenih tehnika plivanja, oslobađanje od straha pri boravku u vodi, prevencija i korektivne vežbe u slučajevima telesnih deformiteta (skolioze, kifoze, ravna stopala, problemi sa grudnim košem i sl.). Individualni način rada omogućava postizanje boljih rezultata i znatno brže napredovanje, u poređenju sa radom u grupi polaznika.

Zakažite svoj termin!

Plivaj i uživaj!