Škola plivanja

 

RWC škola plivanja je namenjena deci predškolskog i školskog uzrasta koja žele da nauče da plivaju i da se bave ovim prelepim sportom. Ono po čemu se naša škola izdvaja jesu visoki standardi u prostornom, organizacionom i stručnom smislu sa posebnim fokusom na stvaranje budućih vrhunskih plivača i takmičara.

RWC školska godina počinje 01. septembra i traje do 31. avgusta naredne godine. Ceo program od ukupno 64 časa se realizuje kroz 2 semestra od 4 meseca. Prvi semestar počinje 1. septembra i traje do 30. decembra, januar i februar je zimski raspust.Drugi semestar počinje 1. marta i traje do 30. juna, jul i avgust je letnji raspust.
Upis se može izvršiti u svakom trenutku pod uslovom da ima slobodnih mesta u trenažnoj grupi.
Posebno želimo da istaknemo da je program RWC škole plivanja potvrđen u praksi i da se izučava kao dobar primer na predmetu plivanje i vaterpolo na Fakultetu sporta Univerziteta Singidunum. Na čelu tima naše škole koji čine treneri – profesori fizičkog vaspitanja i sporta sa dugogodišnjim iskustvom, nalazi se prof. dr Vladan Marković, višestruki olimpijac i osvajač mnogobrojnih medalja i priznanja u plivačkom sportu. Još jedna specifičnost naše škole plivanja je ta da ne održavamo klasičan javni čas već svakog poslednjeg časa u mesecu Royal Wellness Centar se otvara za decu, njihove roditelje i članove porodice i na tom času treneri su na raspolaganju da odgovore na sva pitanja koja se tiču napretka dece.

U skladu sa programom RWC škole plivanja deca su podeljena u dve uzrasne grupe:

PREDŠKOLCI – deca uzrasta od 3 do 7 godina
ŠKOLARCI – deca starija od 7 godina.

Na osnovu plivačkog znanja deca se u okviru svake uzrasne grupe kategorišu na NEPLIVAČE, PLUTAŠE, POLUPLIVAČE I PLIVAČE POČETNIKE. Kada steknu zvanje plivač, deca se upućuju na viši nivo – NAPREDNI PLIVAČI, PREDTAKMIČARI i TAKMIČARI. Prema unapred utvrđenim kriterijumima krajem DECEMBRA i krajem JUNA vrši se selekcija talentovane dece u trenažne grupe plivačkog kluba „Zlatni delfin“ koji vodi prof. dr Vladan Marković i koji održava treninge PONEDELJKOM,SREDOM i PETKOM OD 20h u našem centru.

RWC škola plivanja pruža idealne uslove za trening na moderno opremljenom bazenu dimenzija 24x6 metara i dubine 130 centimetara. Temperatura vode u bazenu se konstantno održava na 28-29 stepeni, dok je temperatura vazduha 26-28 stepeni. Jedan čas traje 45 minuta a za rad sa decom u predškolskom uzrastu anganžovan je jedan učitelj plivanja na 8 polaznika, dok sa decom školskog uzrasta radi jedan učitelj plivanja u grupi od 12 polaznika.

Dužina bazena

Širina bazena

Dubina bazena

Raspored časova u RWC školi plivanja je sledeći:

Utorak – Četvrtak

17:00h – predškolci, neplivači i plutaši⁣
⁣17:45h – predškolci, neplivači i plutaši⁣
⁣18:30h – predškolci, poluplivači i plivači početnici⁣
⁣19:15h – školarci neplivači i plutaši⁣
⁣20:00h – školarci, poluplivači i plivači početnici⁣
⁣⁣

Subota – Nedelja

09:15h – predškolci neplivači i plutaši⁣
⁣10:00h – predškolci neplivači i plutaši⁣
⁣10:45h – predškolci poluplivači i plivači početnici⁣
⁣11:30h – školarci neplivači i plutaši⁣
⁣12:15h – školarci poluplivači i plivači početnici⁣

PRAVILNIK RADA ŠKOLE PLIVANJA “RWC”

Organizator škole plivanja je SPORT 4 KIDS doo,bm.b.20902299
Stručni nadzor sprovodi PK “ZLATNI DELFIN” M.B.17414631
Standard u RWC školi plivanja je maksimalno 24-27 polaznika na jednom času. U predškolskom uzrastu na 8 dece angažovan je 1 trener, a na školskom uzrastu na 12 dece angažovan je 1 trener.
Popunjavanjem pristupnice i plaćanjem upisnine od 500rsd, dete postaje član škole plivanja i plivačkog kluba. Tekuća sezona  (školska godina) traje od 01.06. tekuće godine do 31.05. naredne godine. Obnavljanje članstva koje podrazumeva i zauzimanje mesta u trenažnoj grupi, vrši se u periodu od 15. maja do 15. juna svake godine za sve članove koji su imali status redovnih aktivnih članova u protekloh sezoni.
Obaveza roditelja je da do 5. u tekućem mesecu, na blagajni bazena RWC, ili uplatom preko računa, uplati propisanu članarinu za pohađanje RWC ŠKOLE PLIVANJA. U slučaju da roditelj nije izvršio uplatu NAJKASNIJE do 15. u mesecu, dete neće moći da prisustvuje časovima plivanja i stavlja se u status NEAKTIVNOG ČLANA.
U toku jedne sezone dete može najviše 2x biti u statusu neaktivan član nakon čega trajno gubi članstvo u RWC Školi plivanja.
Izuzetno, roditelj može najaviti kašnjenje uplate iz razumljivih razloga i tada se predhodno pravilo ne primenjuje.
Dete može pohađati školu plivanja u tačno definisanim terminima koji se ne mogu menjati osim ako direktor RWC škole plivanja to ne odobri u skladu sa organizacionim mogućnostima.
U slučaju odsustvovanja deteta sa časova u toku tekuće sedmice (potvrda prozivnika), organizator škole plivanja omogućava nadoknadu propuštenih časova u unapred definisanim terminima već sledeće sedmice.
Rezervacija mesta se može izvršiti uplatom 50% od jedne članarine i to za period od najviše 2 meseca u kontinuitetu. Po isteku rezervacije, mesto u grupi se smatra slobodnim i može se prodati novozainteresovanom korisniku.
Trajanje časa u školi plivanja je 45minuta, a treninga u plivačkom klubu je 60minuta.

POPUST I BENEFICIJE:

1. Porodice sa troje i više dece (bez obzira na broj upisane dece) – popust 1.000rsd
2. Drugo upisano dete – popust 500rsd
3. Samohrani roditelji – popust 800rsd
Na časove plivanja, roditelj dovodi dete u isključivo urednom zdravstvenom statusu i sa tim u vezi odgovoran je za bezbednost deteta. Preporuka organizatora je da na časove plivanja dete ne dolazi sa povišenom temperaturom, akutnim pulmonalnim opstrukcijama, osipima..
Obaveza roditelja je da u svlačionici dete pripremi za čas i preda treneru, kao i da posle časa preuzme dete od trenera i pripremi za povratak kući. U slučaju povrede deteta pre preuzimanja od strane trenera i posle predaje roditelju, svu odgovornost preuzima roditelj. Organizator odgovara za bezbednost dece na času plivanja.
OBAVEZNA OPREMA za časove plivanja je: plivačka kapica, naočare, peškir, papuče, kupaće gaćice (dečaci), kupaći kosim (devojčice).
Provera znanja, kategorizacija dece i eventualno selektovanje u klubske pogone se obavlja krajem OKTOBRA, krajem FEBRUARA i krajem MAJA meseca.

Roditeljima je ponuđena mogućnost da izaberu BESPLATNU ŠKOLU PLIVANJA kupovinom PORODIČNOG WELLNESS PAKETA ili da plaćaju ulaznicu u iznosu od 1000rsd. svaki put kada dovedu dete na čas. Ugovorom su regulisanja sva prava i obaveze korisnika i davaoca usluge. Royal Wellness Centar omogućuje beneficiranu cenu PORODIČNOG WELLNESS PAKETA za DRUGO UPISANO DETE, SAMOHRANE RODITELJE I VIŠEDETNE PORODICE (tri i više deteta).

Termini subota i nedelja od 13 časova su namenjeni za nadoknadu propuštenih časova, što je jedan od osnovnih principa u radu naše škole .Direktor škole može odobriti nadoknadu časova i u nekim drugim redovnim terminima ako to ne narušava standard rada škole.

OBAVEZNA OPREMA za časove plivanja su:
1. plivačka kapica
2. naočare za plivanje
3. peškir
4. papuče
5. kupaće gaćice /dečaci/
6. kupaći kostim /devojčice/

Osim rada sa decom u okviru školice plivanja, na našem bazenu se organizuju i individualni treninzi plivanja koji su namenjeni svim generacijama, nezavisno od godina starosti, pola i trenutnih psihofizičkih i motoričkih sposobnosti. Program rada obuhvata sledeće oblasti: obuka i korigovanje već naučenih tehnika plivanja, oslobađanje od straha pri boravku u vodi, prevencija i korektivne vežbe u slučajevima telesnih deformiteta (skolioze, kifoze, ravna stopala, problemi sa grudnim košem i sl.). Individualni način rada omogućava postizanje boljih rezultata i znatno brže napredovanje, u poređenju sa radom u grupi polaznika.

Pogledajte naše ugovore

Zakažite svoj termin!

Plivaj i uživaj!